• +036 525 31 59
  • info@oravi.nl

‘Je kunt nooit veranderen waar je vandaan komt, wél waar je naartoe gaat’

Artikelen & Tips

Waar gaat het over? Lastige secretaresses?

Veelal word je bij het bellen met prospects geconfronteerd met het feit dat je niet direct de juiste gesprekspartner aan de lijn krijgt.Veel managers worden – en terecht – flink afgeschermd door hun assistenten of secretaresses. Dat is een gegeven waar niemand omheen kan. Veel telefonische medewerkers maken echter de kapitale fout om geen ‘oog’ […]

De klant is geen koning meer

‘De klant is koning’ werd vroeger geroepen. Velen denken nog steeds dat het hier om draait, maar de klant van nu is beslist geen koning meer.De klant moet zich wel koning ‘voelen’. Dat is het feitelijke verschil met het verleden. Leveranciers van producten en diensten hebben uiteraard hun verplichtingen en verantwoordelijkheden tegenover hun relaties. Maar daar staat […]

Het nieuwe ‘Verkopen’

Met de coronacrises nog in het hoofd en de daarmee gepaarde grote veranderingen in onze maatschappij op het gebied van relaties, management, e-business en andere communicatiemogelijkheden, is het verkoopproces inmiddels in een ander daglicht komen te staan.Staan de vaste waarden onder druk of is ‘het nieuwe verkopen’ in deze dynamische tijd nog als vanouds? Verkopen met […]