• +036 525 31 59
  • info@oravi.nl

Natuurwetten in de verkoop

Natuurwetten in de verkoop

Ook binnen het verkoopproces gelden natuurlijke wetten.
En één van die wetten is dat de mens centraal staat gedurende het hele proces.


Van begin tot het einde. Mensen van vlees en bloed, met karaktereigenschappen en gedragspatronen bepalen het uiteindelijke resultaat van zo’n proces.
Bedrijven nemen nooit beslissingen en kunnen niet met elkaar praten.
Producten en diensten verkopen zich nooit vanzelf.
Het zijn altijd mensen die beslissen over een ‘ja’ of een ‘nee’.
Zij doen uiteindelijk de handeling of laten die door anderen verrichten.
Dat gebeurde in de vorige eeuwen, gisteren, vandaag, morgen en is over duizend jaar nog steeds zo. Dat is de primaire natuurwet binnen het verkoopproces.

Als wij dat begrijpen en het ermee eens zijn en er ook als zodanig mee omgaan, zijn wij in staat om te verkopen onder alle omstandigheden en in alle vormen van branches en markten die er bestaan.
Wij zijn dan in staat om erop in te spelen bij veranderingsprocessen.

‘De mens staat altijd centraal’ is dus een verkoopnatuurwet.
Gekoppeld aan dit bovenstaande komt direct de relatiesfeer tussen mensen om de hoek kijken. Altijd zullen er op zijn minst twee mensen nodig zijn om een relatie tot stand te brengen en deze eventueel langdurig te laten voortbestaan.

Ook daarin beslissen dus weer mensen.
En het uiteindelijke resultaat wordt positief of negatief beïnvloed door de relatie die beiden met elkaar hebben.
Ook dat is iets dat al eeuwenlang een natuurwet is en die ook nimmer zal verdwijnen.

Verbazingwekkend is het dan ook om te zien en te horen dat kreten als ‘relatiebeheer’ en ‘Customer Relation Management’ al weer achterhaald zouden zijn als zijnde een modeverschijnsel of moderne hype. Niets is minder waar. Goed relatiebeheer of CRM is de centrale spil in het continuïteitsproces voor de levenscyclus van een klantrelatie.
Dat is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo blijven.
Managers van bedrijven die dat al sinds mensenheugenis toepassen en begrijpen, plukken daar in minder economische tijden absoluut de vruchten van.‘Relatiebeheer is de spil voor continuïteit’ is dus ook een verkoopnatuurwet.
En dat relatiebeheer vereist een gedegen kennis van de toepassingsmogelijkheden en een discipline ten aanzien van de uitvoering.
Het management heeft absoluut de taak om daar uitermate zorgvuldig mee om te gaan en anderen erop aansturen. Het management dient daarbij zelf bij uitstek het voortouw te nemen en de relatiekar volledig te trekken.

Dat betekent dat ook de top van het management van ieder bedrijf, waaronder algemeen directeur of eigenaar zelf ook klanten bezoekt en kennis heeft van alle ‘ins and outs’ van haar toprelaties.
Met regelmaat dient het gehele managementteam te worden aangestuurd om klantencontact op ieder niveau, zowel financieel, operationeel/technisch en commercieel te onderhouden.

De tijd dat aan de zijde van de klant werkelijk één persoon – vaak de inkoper genoemd – louter en alleen zelfstandig inkoopbeslissingen nam, ligt al heel ver achter ons.
Een ‘besluitvormend team’ – de DMU – aan de ene kant vereist een werkbaar ‘klantenteam’ aan de zijde van de leverancier.

En dat alles onder een bezielende aanvoering van o.a. het management en directie.
Klanten die serieus genomen willen worden, verwachten deze relatiegerichte behandeling absoluut van haar toeleveranciers.
De vraag is nu: doen wij dit of onze concurrent?

Het management hoort haar toprelaties persoonlijk te kennen en is dus eveneens een verkoopnatuurwet.
Probeer dus nooit natuurwetten te veranderen of te negeren.
Speel continu in op de veranderingen binnen het natuurproces.

Wie deze onlosmakelijke natuurwetten van de verkoop begrijpt en ernaar handelt zal te allen tijde het succes op zijn of haar pad ontmoeten.

Ook dat is nu eenmaal de natuur.

Herman Meijer