• +036 525 31 59
  • info@oravi.nl

Maandelijks archief mei 2020

Opwarming van de Salesplaneet

Alles wat op onze aarde gebeurt wordt slechts door twee elementen bepaald. De natuur en de mens.

In de eerste plaats regelt de natuur de mogelijkheden voor
ons om op deze bol te ademen, te bewegen en te leven.
Hoe wij dat doen, dat regelt de mens echter zelf. Niets meer en
niets minder. Dat is nog nooit anders geweest en zal ook nooit veranderen.

 Communicatie en commercie

Tevens is deze ronde planeet een gigantisch commercieel bolwerk
waarin de mens centraal staat. Communicatie en commercie bepalen
overal en in alle uithoeken van de wereld het reilen en zeilen op
aarde. Zonder deze twee C’s valt er niet te leven. Iedereen communiceert
en iedereen is commercieel. Al is het maar uit eigen belang of in het
belang van zijn omgeving. Hoe dan ook: iedereen ‘verkoopt’ op zijn
minst een mening of wens aan een ander.

Communicatie en commercie zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De kwaliteit van beiden bepaalt overigens ook wat de
uitkomst daarvan zal zijn. Zo ontstaat er liefde en vrede, maar ook
haat en oorlog. En zo ontstaat er een succesvolle economie of juist
het tegenovergestelde.
Mensen van vlees en bloed bepalen daarmee alles wat er gebeurt.
Amerikaanse presidentsverkiezingen, wel of geen referendum, het Europese Hof in Brussel, Irak, Afghanistan, Syrië, Brexit, verkiezingen, de val van een kabinet,
CO₂ uitstoot en noem maar op.
Het is één groot commercieel circus met belangen vóór en belangen tegen.

Met elkaar en anderen

Communiceren met elkaar is anderen wel of niet overtuigen en is daardoor de basis van iedere uitkomst.
Warmen wij zelf deze aardbol op of doet de natuur dat voor ons?
Is de klimaatverandering een natuurproces of kunnen we dit als mens positief of negatief beïnvloeden? Niemand die het echt weet!
Er zijn voor- en tegenstanders van alle stellingen. En die voor- en tegenstanders ‘verkopen’ hun ideeën aan elkaar en anderen.
En die ‘elkaar en anderen’ dat zijn wij zelf weer. De mens op aarde.

Bestaat er dan wél een opwarming van de ‘Salesplaneet’?  Ja, wel degelijk!
Want één ding is zeker, de mens is absoluut wel in staat om de ‘Sales’ te beïnvloeden, aan te passen en te wijzigen.
Hoe wij dat het best kunnen doen voor de komende belangrijke jaren?

Inspelen op het veranderingsproces binnen het verkoopvakgebied.
Ons verkoopbeleid daarop aanpassen, evalueren, bijsturen en innovatief handelen.

Gebruik maken van alle mogelijke middelen die ons worden geboden.

Hiertoe behoort zeer zeker de social media mogelijkheden. We mogen nooit stil blijven staan.
Ontwikkelingen gaan steeds sneller, methodes worden effectiever, de concurrentie wordt steeds groter.
Dat zullen we met zijn allen aan elkaar dienen te ‘verkopen’ en dat steeds weer opnieuw. Het is een continu proces. Wijzelf moeten de ‘Salesplaneet’ daarmee continu opwarmen.

Wie heeft de belangrijkste functie?

“Wie heeft de belangrijkste functie?” is een vraag die ik vaak stel aan mensen die ik bij allerlei zakelijke gelegenheden ontmoet. Ook bij aanvang van nieuwe trainingsgroepen of bij coaching komt deze vraag van mij aan de orde.

Dan gebeuren er allerlei vreemde zaken. Er valt vaak een stilte en ieder zoekt naar een antwoord. Sommigen vertrouwen mijn vraag niet echt en zoeken achterdochtig naar mijn beweegredenen.

Vaak roept een grapjas “ik”, maar uiteindelijk wordt dan toch het management of de directie meestal als belangrijkste ervaren. Ook is het bekende cliché “Bij ons is iedereen even belangrijk” een vaak gehoorde uitspraak. Deze laatste is ongetwijfeld waar, maar we weten maar al te goed dat dit in de praktijk niet zo werkt. Slechts zelden hoor ik het enige juiste antwoord; de klant!

De klant …

… heeft inderdaad de belangrijkste functie in iedere organisatie en in iedere branche of marktsegment waarin wij bezig zijn. Van eenmanszaak tot multinational, we hebben allemaal klanten nodig om voor te kunnen werken.
Als er geen klanten zijn, dan bestaat de organisatie ook niet.

Dit uitgangspunt is de absolute basis van het fenomeen ‘klantgerichtheid´.
En alle medewerkers binnen iedere organisatie dienen zich ervan bewust te zijn, dat uitsluitend en alleen de klanten voor hun salaris zorgen. Zo eenvoudig is dat.
Iedere handeling die een werknemer in welke functie dan ook verricht, heeft uiteindelijk direct of indirect een bijdrage aan en dus invloed op het eindresultaat dat tevreden klanten moet opleveren.
De telefoniste of portier, een magazijnmedewerker of servicemonteur, van boekhouder en baliemedewerker tot en met de directeur of eigenaar. Allemaal stuk voor stuk belangrijke schakels in het totale proces.

Organogram
Als we kijken naar de organogrammen die in het bedrijfsleven worden gehanteerd, zien we een hiërarchie die in een meestal prachtig en duidelijk schema is weergegeven.
Van directie tot aan de onderste regionen is alles via lijnen en kaders overzichtelijk terug te vinden.
Maar nog nooit zag ik een organogram waarin de functie ‘klant’ onderaan in het schema was opgenomen.

Klanten betalen het salaris, klanten geven ons opdrachten en zorgen voor de omzet.

Klanten bepalen uiteindelijk het succes van een onderneming.
Een langdurige levenscyclus komt tot stand na volle tevredenheid die gewaarborgd wordt en bovenal voortgezet.
Daar draagt iedere medewerker van hoog tot laag een steentje aan bij.

Die tevredenheid kunnen we zelf maken, maar ook breken. Helaas, al te vaak komt het voor dat een klant zwaar teleurgesteld naar een andere leverancier is overgestapt, omdat er ergens in de organisatie een schakel niet goed heeft gefunctioneerd.

Als wij met z’n allen beseffen dat het aan het eind van de rit dáár allemaal omdraait en we zijn in staat iedereen binnen het bedrijf dit besef bij te brengen, dan zijn we pas echt klantgericht bezig met de toekomst.

En daarom heeft de klant dus de belangrijkste functie!‘We all work for customers only’ is een glaszuivere waarheid.