• +036 525 31 59
 • info@oravi.nl

Maandelijks archief juli 2021

Klantenteam en DMU – een fantastisch duo

Als je zaken doet met een relatie, dan gebeurt dat meestal nooit met één persoon.
Er worden altijd een aantal mensen bij het beslissingsproces betrokken.
Al is dit soms slechts voor advies. De DMU (Besluitvormend Team).
De functies van deze mensen kunnen behoorlijk variëren en de meeste zie of hoor je nooit. Het is de taak van de accountmanager om de situatie bij de klant volledig in beeld te brengen.

Wie zijn er bij betrokken, wie adviseert, wie beslist uiteindelijk en waarover?
Allemaal kernvragen die bepalend zijn voor een effectief samenspel tussen klant en leverancier.
Als alles duidelijk in beeld is gebracht kunnen er afspraken worden gemaakt omtrent de contacten met diverse afdelingen en personen.
Als bovendien een intern’ klantenteam’ van de leverancier wordt gekoppeld aan het Besluitvormend Team van de relatie, is de eerste stap gezet op weg naar een duurzame partnerrelatie.

Medewerkers binnen ieder bedrijf dienen zich bewust te zijn van het feit, dat hun salaris en alle andere financiële vergoedingen, niet betaald worden door het bedrijf waar zij voor werken, maar door de klanten waar zij voor werken.

Het ‘menselijk kapitaal’ binnen de eigen onderneming is de troefkaart voor het onderscheid met de concurrentie.

Hoera, we gaan weer buiten spelen!

We mogen er weer op uit. De gordijnen gaan weer open en medewerkers komen weer terug op het bedrijfshonk.
Fysieke contacten met onze relaties, klanten en andere contactpersonen worden weer normaal.

Maar, meer dan ooit zal nu een keuze moeten worden gemaakt in het opzetten van een gedegen klantencommunicatie programma.
Kortom, gebruik maken van een breed scala van mogelijkheden om in te spelen op het veranderingsproces dat gaande is.


Gebruik maken van een effectief communicatieprogramma is nu het motto voor de komende periode.

Richtlijnen voor een effectief programma 

 • Welke klanten komen in aanmerking voor daadwerkelijk fysiek contact?
 • Hoe vaak zal een dergelijk contact op jaarbasis dienen plaats te vinden?
 • Welke leden van de DMU’s moeten daarbij ook worden betrokken?
 • Wat zijn de alternatieven nu de tijd zo beperkt is geworden dat gemiddeld genomen een accountmanager maximaal slechts 200 tot 250 bezoeken per jaar kan afleggen?

Wellicht zijn onderstaande tips ook in jouw organisatie mogelijk.

 • Maak klantenteams om veelvuldig op diverse niveaus met de klanten te kunnen communiceren.
 • Organiseer workshops en demonstraties in klein teamverband.
 • Selectieve mailingen naar specifieke doelgroepen.
 • Telefonische acquisitie en opvolging van toegezonden mailingen en informatie.
 • E-mailberichten inzake speciale aanbiedingen.
 • Bezoeken van en het deelnemen aan branchegerichte beurzen en congressen.
 • Het organiseren van een eigen congres, seminar of workshop.
 • Sponsoring met daarbij behorende klantenevenementen.
 • Een periodieke nieuwsbrief.
 • Persoonlijk gerichte mailingbrieven aan geselecteerde contactpersonen.
 • Het geven van productgerichte trainingen aan medewerkers bij de klanten.
 • Maak optimaal gebruik van de LinkedIn bedrijfspagina en de persoonlijke posts.
 • Stuur relaties van tijd tot tijd een persoonlijk gerichte PDF.

En tot slot:

 • Directie- en managementleden ook verantwoordelijk maken voor regelmatig salesgericht klantcontact.