• +036 525 31 59
  • info@oravi.nl

De klant is een VIP en de accountmanager is verantwoordelijk

De klant is een VIP en de accountmanager is verantwoordelijk

‘De klant is koning’ werd vroeger geroepen. Velen denken nog steeds dat het hier om draait, maar de klant van nu is beslist geen koning meer.

De klant moet zich wel koning ‘voelen’ bij het contact met de leverancier.
Dat is het feitelijke verschil met het verleden. Leveranciers van producten en diensten hebben uiteraard hun verplichtingen en verantwoordelijkheden tegenover hun relaties.

Maar daar staat tegenover dat klanten behalve rechten ook hún verplichtingen hebben ten opzichte van de leverancier.
Ook zij dienen gemaakte afspraken na te komen, correcte informatie te geven, op tijd betalen en fouten en onjuistheden vroegtijdig melden.

Taak van de accountmanager
Accountmanagers van iedere onderneming moeten hun klanten daarin begeleiden.
Want zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen.
Zij zijn verantwoordelijk voor alle handelingen en communicatie binnen de eigen organisatie
in relatie tot de klant.
Maar zij zijn ook terdege verantwoordelijk voor de juiste handelingen en communicatie die door de klant wordt gehanteerd.

Tweerichtingsverkeer
Een gedegen relatiebeheer is daarom een must. Het opbouwen daarvan vereist een tweerichtingsverkeer tussen klant en leverancier.
Volledig afgestemd op de wensen en behoeften van beide partijen.
Het is een vereiste dat het gemeenschappelijk gedrag vanuit de organisatie zodanig op de klant is afgestemd, dat deze zich daardoor uniek behandeld ‘voelt’.

Bedrijven kunnen nu eenmaal niet met elkaar praten.
Het zijn altijd mensen van vlees en bloed die dat doen.
Opdrachten worden te allen tijde aan een leverancier gegund.

Daarom zal de persoonlijke communicatie altijd de doorslaggevende factor blijven.
Klanten hebben daarom altijd ‘voorrang’. Zij zijn de VIP van ieder bedrijf!
Zij zorgen voor de omzet, zij zorgen voor het inkomen van iedere medewerker.
Klanten zorgen voor het succes.
 
Het is vanaf het Stenen Tijdperk nog nooit anders geweest!

Herman Meijer