• +036 525 31 59
  • info@oravi.nl

Geen categorie

OFFERTES – vaak het vijfde wiel aan de wagen

Er gaat vaak heel wat mis in het offertecircuit. Vooral bij de voorbereiding, de behandeling, maar zeer zeker bij de opvolging. Verkopers missen daardoor veel kansen, waardoor het scoringspercentage dramatisch laag is.  

Een offerte kost veel geld en tijd.  Het is daarom van groot belang dat er heel serieus wordt omgegaan met deze materie. De resultaten kunnen duidelijk omhoog. Een goede voorbereiding en analyse is het halve werk. “Stuurt u ons maar een offerte.” Met deze vaak loze kreet gaan dagelijks duizenden verkopers aan de slag en denken daarbij weer een nieuwe klant of order te kunnen binnenhalen.

Maar helaas, hoe vaak komt men niet bedrogen uit? Veel kostbare tijd wordt verspild aan dit soort verzoeken van relaties en potentiële klanten, zonder dat er ook maar een redelijke kans van slagen is.

Proactieve opvolging is absoluut noodzakelijk
Sterker nog; vaak is de klant helemaal niet geïnteresseerd om een order te plaatsen, maar wordt de offerte gebruikt (lees – misbruikt) om van de vasthoudende verkoper af te komen. Of het is bedoeld om tarieven uit te spelen tegenover de concurrent. En omdat in de praktijk is gebleken dat de behandeling en vooral de opvolging van offertes zwaar te wensen overlaat, is de kans ook bijzonder groot dat werkelijk serieus bedoelde offertes aan de neus van de leverancier voorbijgaan. Een gedegen en adequate opvolging is daarom van essentieel belang.

Geen eenheidsworsten
Bovendien wordt nogal eens gebruik gemaakt van standaardoffertes.
Iedere klant is uniek. Een echte offerte is daarom een persoonlijke bevestiging van een goed en structureel verlopen verkoopgesprek dat aan de offerte is voorafgegaan. Een beknopt rapport van de wensen van de klant met daaraan gekoppeld de geboden oplossing door middel van product of dienstverlening.

Goede offertes kenmerken zich doordat daarin alle besproken informatie die de klant op basis van zijn of haar wensen en behoeften heeft gegeven staan vermeld.
De klant moet zich in de offerte herkennen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst zeventig procent van uitgebrachte offertes hun doel volledig voorbij schieten. Vaak is dit het gevolg van slecht gekozen taalgebruik of juist onnodig veel algemene informatie.

Offertes in de stijl van 2024 en verder
Als de offerte is uitgebracht dan hoopt men op een order of opdracht. Ruim dertig procent van de offertes wordt afgewezen omdat de voorbereiding niet optimaal is geweest en de informatie, de stijl en inhoud niet aansluiten bij de verwachtingen van de klant. Informatie en voorbereiding zijn de essentiële voorwaarden voor een klant op direct succes en een hoger scoringspercentage. Daarbij hoort een stijl en inhoud van deze tijd die volledig klantgericht is.

Oubollige teksten, algemene clichés, hoogdravende taal moeten worden vermeden. Voor zinnen als: ‘Met de meeste hoogachting’ en ‘Vertrouwende u hiermede geheel vrijblijvend van dienst te zijn geweest’, geldt maar één advies: onmiddellijk naar de prullenbak!

Afwachten is een grote blunder
Iedere offerte die de deur uitgaat zal hoe dan ook altijd door de contactpersoon/accountmanager zelf, proactief moeten worden opgevolgd.
En.., op het juiste afgesproken moment dat in overleg met de klant/prospect is afgesproken.
Dit is een absolute hoofdtaak voor de verkoper!

Dus, slotzinnen als:
‘In afwachting van uw reactie’ of ‘Met plezier zien wij uw reactie tegemoet’, zijn volledig
achterhaald en beslist niet meer van deze tijd.

Wél: ‘Benieuwd naar uw reactie neem ik – zoals afgesproken – op …………. telefonisch contact met u op.

Tot slot
Neem de moeite om binnen de eigen organisatie eens kritisch te kijken naar de voorbereiding, stijl en structuur, maar vooral naar de opvolging van de uitgebrachte offertes.
Bepaal het scoringspercentage van dit moment. Gegarandeerd dat dit beter kan.


Je zult verbaasd zijn over wat de toekomst – met een betere offertewerkwijze en vooral een proactieve opvolging – zal brengen.
Veel succes.

ZORG DAT JE NIET SCHAAKMAT KOMT TE STAAN

Prijsonderhandeling is vaak een schaakspel.
De presentatie van de prijs van een product of dienst vormt vaak het grootste dilemma bij de afronding van een verkoopgesprek. Hoe breng je zo’n gesprek tot een goed einde? Hoe voorkom je dat je schaakmat komt te staan?

Het klinkt ongetwijfeld bekend in de oren: “Het is te duur” of: “De concurrent is veel goedkoper.”
Menig verkoper gaat dan in de fout om de prijs te verdedigen of begint direct met korting te strooien.
De meeste en vaak doorgewinterde inkopers weten maar al te goed dat veel verkopers niet zijn opgewassen tegen deze ogenschijnlijk moeilijke materie.
De verkopers lopen dan met open ogen in de valkuil en komen uiteindelijk schaakmat te staan.
 
Foutieve reacties van de verkoper zijn:
•  in discussie gaan
•  geïrriteerd raken
•  de prijs met hand en tand verdedigen
•  suggereren dat een korting wel mogelijk is
•  volstrekt onnodig korting weggeven

Het geldbedrag dat voor elk product en dienst moet worden betaald, is nooit de doorslaggevende factor binnen het aankoopproces. Diverse onderzoeken hebben dit in de loop der jaren keer op keer weer bevestigd.

Verborgen bezwaren
Als een klant een prijs te duur vindt, heeft dat altijd een andere reden dan het bedrag zelf. Vaak worden opmerkingen als: “Het is te duur,” gemaakt om een andere reden te verzwijgen of omdat het niet duidelijk in balans is ten aanzien van de voordelen die de klant zich wenst.
 
De verkoper die de achterliggende gedachten niet doorziet, speelt bij voorbaat een verloren wedstrijd.
 
De meest voorkomende verborgen redenen achter de prijstegenwerping:
•  Er is sowieso geen reden om tot aankoop van het product over te gaan.
•  Het bedrag is te hoog in verband met de huidige cash-flow situatie.
•  Er is op dit moment (tijdelijk) geen gelegenheid om te investeren.
•  Geen of onvoldoende budget beschikbaar.
•  Geen behoefte om van leverancier te veranderen.
•  De waarde van de voordelen zijn niet duidelijk.
•  De mogelijkheid om diverse leveranciers tegen elkaar uit te spelen.
 
Dat is de reden waarom verkopers altijd de drijfveren en specifieke wensen van de klant moeten ontdekken. En dat is iets wat onvoldoende gebeurt. Zij houden zich bezig met het product zelf en overvoeren met groot enthousiasme de inkoper met allerlei argumenten zonder belangrijke informatievragen te stellen om achter de werkelijke reden of aankoopbehoefte te komen.

Vraag- en onderhandelingstechniek
De taak van de verkoper is om de klant of prospect te overtuigen dat de prijs de juiste is in overeenstemming met de voordelen die de klant daarvan zelf verwacht. De prijs moet in balans zijn met de waarden die de klant zelf wenst. Een goede vragenfase en de juiste onderhandelingstechnieken van de verkoper brengt dit dan simpel en duidelijk in beeld.

Korting is dan niet nodig. Die is gewoon uitverkocht!
En … je staat nooit ‘schaakmat’

De klant is een VIP en de accountmanager is verantwoordelijk

‘De klant is koning’ werd vroeger geroepen. Velen denken nog steeds dat het hier om draait, maar de klant van nu is beslist geen koning meer.

De klant moet zich wel koning ‘voelen’ bij het contact met de leverancier.
Dat is het feitelijke verschil met het verleden. Leveranciers van producten en diensten hebben uiteraard hun verplichtingen en verantwoordelijkheden tegenover hun relaties.

Maar daar staat tegenover dat klanten behalve rechten ook hún verplichtingen hebben ten opzichte van de leverancier.
Ook zij dienen gemaakte afspraken na te komen, correcte informatie te geven, op tijd betalen en fouten en onjuistheden vroegtijdig melden.

Taak van de accountmanager
Accountmanagers van iedere onderneming moeten hun klanten daarin begeleiden.
Want zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen.
Zij zijn verantwoordelijk voor alle handelingen en communicatie binnen de eigen organisatie
in relatie tot de klant.
Maar zij zijn ook terdege verantwoordelijk voor de juiste handelingen en communicatie die door de klant wordt gehanteerd.

Tweerichtingsverkeer
Een gedegen relatiebeheer is daarom een must. Het opbouwen daarvan vereist een tweerichtingsverkeer tussen klant en leverancier.
Volledig afgestemd op de wensen en behoeften van beide partijen.
Het is een vereiste dat het gemeenschappelijk gedrag vanuit de organisatie zodanig op de klant is afgestemd, dat deze zich daardoor uniek behandeld ‘voelt’.

Bedrijven kunnen nu eenmaal niet met elkaar praten.
Het zijn altijd mensen van vlees en bloed die dat doen.
Opdrachten worden te allen tijde aan een leverancier gegund.

Daarom zal de persoonlijke communicatie altijd de doorslaggevende factor blijven.
Klanten hebben daarom altijd ‘voorrang’. Zij zijn de VIP van ieder bedrijf!
Zij zorgen voor de omzet, zij zorgen voor het inkomen van iedere medewerker.
Klanten zorgen voor het succes.
 
Het is vanaf het Stenen Tijdperk nog nooit anders geweest!

ECHTE KLANTGERICHTHEID IS VAAK VER TE ZOEKEN

Uit diverse onderzoeken die van tijd tot tijd plaatsvinden binnen het Nederlands bedrijfsleven is steeds gebleken dat iedereen wel de mond vol heeft over ‘klantgerichtheid’, maar dat dit in de praktijk vaak totaal niet merkbaar is.

Meerwaarde voor klanten

Er wordt nauwelijks aan gewerkt om een daadwerkelijke meerwaarde voor klanten te ontwikkelen.
Veel andere taken en beslommeringen krijgen prioriteit boven die van de aandacht voor klanten.

Over het algemeen komen de volgende zaken aan het licht:

Er wordt over het algemeen slecht geluisterd naar de klantenkring.
Er wordt vaak slordig omgesprongen met de behandeling van klachten.
Er wordt geen of nauwelijks onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid.
Het percentage ex-klanten dat uit ontevredenheid naar de concurrentie is overgestapt is bij de meeste bedrijven zelfs onbekend.
Beloftes en afspraken worden veelal onvoldoende nagekomen, waarbij het niet of op tijd terugbellen wel bijzonder hoog in de klachtenlijst staat.

Wel belangrijk maar te weinig aandacht

Toch beweert een ruime meerderheid dat zij de klanttevredenheid heel erg belangrijk vindt.
Maar dan blijkt tevens dat de helft daarvan geen duidelijke strategie daarvoor heeft opgesteld.

De verschillende types van klanten worden niet onderscheiden en als er al een strategie bestaat dan is die vaak niet afgestemd op de werkelijke behoeften van de individuele klanten.

Met de communicatie is het eveneens droevig gesteld. Deze blijkt absoluut niet in overeenstemming te zijn met de wensen van klanten. Vooral de interne communicatie – veel klanten hebben uiteraard contact met meerdere afdelingen – laat dan vaak te wensen over.

Communicatieprogramma’s met klanten wijken sterk af van hetgeen de klant echt prefereert.

Ook uit eigen onderzoek bij relaties – vaak voorafgaande aan een trainingsprogramma – constateer ik ook veel van deze aspecten.
Gelukkig is er dan een goede basis, motivatie en ook mogelijkheid om aan verbetering te werken.

Volop kansen met de databasegegevens
Wat marketinggoeroe Paul Postma ooit zo treffend heeft gezegd, blijkt in de praktijk maar al te waar. “Managers praten tegen een database, spreadsheets of andere verkregen gegevens, in plaats van er naar te luisteren, ervan te leren en te handelen!”

Wederom een gezonde reden om de strijd met de concurrentie op dat vlak grondig aan te pakken. Daar liggen de kansen om je te onderscheiden van de grijze massa.

Geld wordt het meest geteld. Goede relaties bijna nooit!

Volop kansen dus.

Code rood, geel of groen?

Op welke kleur staat het licht na een eerste bezoek van een accountmanager?

Goede verkopers zijn binnen enkele minuten door iedere gesprekspartner te herkennen. Hun uitstraling, performance en de wijze waarop zij spreken over hun product, hun bedrijf, maar vooral de aandacht voor en interesse in de klant, hebben dan een ‘echt’ welgemeend enthousiasme.
Veel gesprekspartners, zoals inkopers, letten hier op en zullen hun eigen gedrag hierop afstemmen. Zonder een enthousiaste uitstraling is het onmogelijk om succes te behalen.

Enthousiasme
Als verkopers angst hebben om te falen, dan zijn zij al gefaald nog voor ze zijn begonnen. Als zij onverschillig zijn over het uiteindelijke resultaat, zal het de klant ook worst zijn. Als zij twijfelen aan zichzelf, het product of dienst, zal de klant nog meer twijfels hebben.
Alleen accountmanagers die overtuigd zijn van hun taak en kennis, slagen om hun doel te bereiken. Dan is het enthousiasme voor de ander automatisch merkbaar en wordt dat ook overgedragen.

Aandacht en interesse
Het meest essentiële is om bijzonder enthousiast te worden over de klant, zijn bedrijf en werkwijze. Want bovenal geldt dat welgemeende en gewaardeerde aandacht voor een ander de sleutel is naar succes.

Geloof, uitstraling, enthousiasme zijn de vonken die op de gesprekspartner moeten overspringen. Dit gebeurt veelal via de zintuigen van het onderbewustzijn van de mens.
Enthousiasme en geloof in de boodschap is zichtbaar en hoorbaar tegelijk. Het moet pakken en overkomen.
Verkopers kunnen pas op natuurlijke wijze ‘enthousiasme’ uitstralen als zij geloven in zichzelf, in het product en in hun eigen bedrijf.

Als één van deze drie pijlers ontbreekt of onvoldoende aanwezig is, zal het onmogelijk zijn – voor wie dan – ook om enthousiasme uit te stralen. En de klant of gesprekspartner zal dit onmiskenbaar merken.

Gedrag beïnvloedt gedrag!
Het ‘gunnen’ van opdrachten is en blijft nog altijd het belangrijkste aspect waar het in de verkoop om gaat.
Hoe kijkt de klant of prospect terug op het fysieke contact met de accountmanager of salesengineer?
Staat het licht dan op groen voor de volgende ronde?

Heel belangrijk om dat te weten!

Humor – Hilarisch

Anekdote om nooit te vergeten!

Er zijn bedrijven die gebruik maken van een keuzemenu. Hoewel niet echt persoonlijk klantgericht, helpt het vaak om redelijk snel de juiste contactpersonen te spreken.

Maar deze firma heeft totaal geen kaas gegeten van klantgericht zakendoen en maakt het wel erg bont.
Voor verkoop kies een 1,
voor administratie kies 2,
voor de afdeling ‘klachten’ kies 3.


Afdeling klachten? Hmmm…
Na het intoetsen van de 3 kwam de volgende mededeling:
‘Al onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek, probeer het later nog eens.’

Tja…. dat is lachen.

LEGAAL STALKEN

Contacten leggen met wildvreemde mensen bij feitelijk voor ons onbekende bedrijven of organisaties is één van de moeilijkste aspecten van het verkoopvak. Toch is het een ‘must’ om dat wel te doen. Om te overleven en voor de continuïteit. Want… de concurrent doet dat ook.

Van verkopers wordt nu meer dan ooit creatieve actie verwacht en dat is niet altijd even makkelijk. De getrainde verkoper die met zelfvertrouwen en enthousiasme rondstapt en met rechte rug de situatie onder ogen ziet, heeft zijn zaakjes doorgaans wel onder controle. Voor iedereen die moeite heeft met het ‘prospecteren’ is dit artikel een welkome bijdrage met tips en adviezen, die zich al sinds mensenheugenis hebben bewezen.

Vallen, opstaan en weer doorgaan
Prospecteren is een kwestie van volhouden en een positieve benadering.
Vooral houding en gedrag bepalen of een verkoper slaagt in het prospecteren. Daardoor zal hij zich kunnen onderscheiden van andere collega’s in de markt. Veel verkopers voelen zich niet prettig bij het contacten van nieuwe relaties.
Discipline in de volgende aspecten zijn daarvoor de eerste vereisten voor de succesvolle verkoper.
* Gun jezelf de tijd om een en ander systematisch te doen.
* Neem hoe dan ook genoegen met een relatief laag scoringspercentage.
* Dwing jezelf om iedere dag met prospecteren bezig te zijn.
* Wees vooral niet bang voor het ‘nee’ van een prospect. Dat is normaal.

Onbekend maakt onbemind
Veel verkopers voelen zich niet prettig bij het contacten van nieuwe relaties.
Onbekend maakt onbemind en bovendien is men in de regel van nature bang om afgewezen te worden. Maar afwijzen tijdens het prospecteren is een normale zaak in het verkoopproces.
Veel verkopers draaien helaas te veel ‘rondjes’ in het circuit van bekende relaties en daarmee graven zij uiteindelijk hun eigen graf voor de toekomst.
Dat kan desastreuze gevolgen hebben met betrekking tot de omzetcijfers.
Verkopen is een vak en dat vak begint pas als men ‘nee’ te horen krijgt.
Dát is pas een overduidelijke verkoopkans. Vergeet niet dat iedere kampioen altijd eerst de smaak van nederlagen heeft moeten ervaren om als winnaar uit de bus te komen.

Stalken
Als eenmaal een contact heeft plaatsgevonden, mag je die nooit meer loslaten. Immers, als iemand ‘nee’ zegt is dat heel wat anders als het woord ‘nooit’!
Met andere woorden: een ‘nee’ van nu kan een ‘ja’ in de toekomst betekenen.
En ook dan heb je omzet nodig, toch?
Laat dus nooit meer los en door social media zijn er zoveel mogelijkheden om met de prospects in contact te blijven. Benut die kansen dus volop!

Prospecteren is een kans op toekomstig succes.
Legaal ‘stalken’ dus en daar moet je vandaag al aan werken!

Gefeliciteerd! Maar hoe verdeel je de taart?

In een verkoopsituatie tot een goede overeenkomst te komen is een feest… en bij een feest hoort natuurlijk een taart. Maar wie krijgt het grootste stuk? Dát is de cruciale vraag binnen het commerciële proces en de onderhandelingen.

“Het is te duur” en “als we zaken gaan doen dan moet de prijs echt wel zakken.”
Dit zijn veel gehoorde bezwaren die het feest flink kunnen verstoren.
Dan zit je daar als verkoper in de wetenschap dat je alles wat je de klant aan korting geeft, domweg kwijt bent aan inkomsten. En dat is nu net niet de bedoeling, toch?

Een verborgen wens
Wat zegt een klant eigenlijk – of beter gezegd, wat bedoelt hij eigenlijk hiermee?
Hij zegt wel dat het te duur is, maar in feite wil hij een zinvolle investering doen en bedoelt daarmee ‘maak de voordelen voor mij eens helder en duidelijk.’
Dat betekent dat het bezwaar in feite een wens is en dat is dan veel positiever en bovendien leuker om daar een oplossing voor te vinden.
De klant heeft een wens en is bereid daarover te praten.

Blijkbaar vindt de klant de taart nog te kaal. Met andere woorden, de voordelen zijn nog niet volledig of onvoldoende uit de verf gekomen.
Nu valt uiteraard over smaak niet te twisten en de enige die echt kan aangeven wat de ‘droomtaart’ is, is de klant zelf.
Om die droom werkelijkheid te maken zijn een aantal zaken van belang.

UKM’s
De verkoper moet absoluut de ‘juiste’ vragen stellen, gebruik maken van de Unieke Koop Motieven (UKM’s) in plaats van de ouderwetse USP’s, maar vooral ook vanuit eigen kennis en ervaring op een creatieve manier de taart groter maken en voor de klant verdelen.
Het product of de dienst is namelijk veel meer dan het aspect van de prijs alleen!
Want ook een goede taart is méér dan alleen cake en slagroom!

De taart heeft diverse stukken
Naast het product, bepalen veel andere belangrijke aspecten de hoogte van de prijs.
Zoals bijvoorbeeld: het totale assortiment (crossselling) waartoe het product behoort, service en garantie, de kennis en knowhow binnen de organisatie, het relatiebeheer, aftersales, betrouwbaarheid en de toepassing van ‘echte’ klantgerichtheid vanuit de leverancier.
Dat laatste heet ‘passie voor de klant.’

Dit zijn allemaal onderdelen van de taart die veelal afwijken van de concurrentie.
Daarmee is de winst te behalen en krijgt de smaak van de taart een heel andere kwaliteit.
De taart wordt dan op de juiste wijze verdeeld en… daarmee is de ‘korting uitverkocht.’


Veel succes allemaal.

OPSPORING VERZOCHT

Ooit startte je enthousiast met een eerste order bij de nieuwe klant. Vervolgens werd tevreden de samenwerking voortgezet, wat voor een redelijk langdurige periode omzet genereerde. Maar dan na geruime tijd valt de omzet terug.

De omzet daalt tot de nullijn, waarna je het contact volledig verliest.
Herken je dit ook in de eigen organisatie? Een klantenoverzicht met historische gegevens over de afgelopen jaren, waarop namen en adressen voorkomen met een nul als eindcijfer, en soms al jaren achter elkaar?
Wat is daar nu de reden van? Waarom weet je het niet?
Wat doet zo’n regel dan nog in de n.a.w.-gegevens?
Als je hierop het antwoord schuldig blijft, is het misschien tijd voor onderzoek en bezinning. Tijd voor actie, dus.

Klantverlies
In de loop der tijden verliest ieder bedrijf klanten door uiteenlopende oorzaken.
Dat is een gegeven waar niemand omheen kan.
Bedrijven sluiten, worden overgenomen, verhuizen, gaan failliet, enzovoort.
Ook fusies en reorganisaties komen in alle marktsegmenten voor.
Gemiddeld 9% van elk klantenbestand gaat op termijn door deze oorzaken verloren.
Daar hebben leveranciers geen enkele invloed op.

Klachten
Maar als een bedrijf te maken krijgt met klachten en ontevreden klanten, blijkt dat zo’n14% van het klantenbestand verloren gaat door een slechte afhandeling van die klachten.
Of omdat de organisatie die klachten niet heeft onderkend.
En dát heb je wél in eigen hand.
Het gevolg hiervan is dat de omzet van de klant tot nul daalt.
Door onwetendheid en het ontbreken van informatie blijft zo’n adres maar naar voren komen op de overzichten, zonder dat daar iets mee wordt gedaan.

Waar is mijn klant gebleven?
Tijd om actie te ondernemen, en wel de actie: waar is mijn klant gebleven? 
Op een vrij eenvoudige en voordelige wijze kan je op z’n minst contact opnemen met deze inmiddels ‘verloren’ klanten: een telefonische ronde, gehouden door de verkoopbinnendienst; een gerichte mailing met telefonische opvolging; een creatieve marketingactiviteit die de nog bestaande adressen weer in beweging zet.
Dit zijn maar enkele van de vele mogelijke handelingen waardoor je in ieder geval waardevolle informatie krijgt. Daarbij is het de perfecte gelegenheid om het klantenbestand bij te werken.

Feit
Bedrijven die doelbewust deze schoonmaakactie hebben ondernomen, kunnen onderschrijven dat dit vaak nieuwe en extra omzet oplevert.

En dat is zeker handig in deze huidige tijd, waarin het allemaal niet meer zo automatisch voor de wind gaat.

Duurzame sales in 2023

MAAK DUS VEEL LAWAAI

Het kalkoenfestijn en de vuurpijlen liggen weer achter ons en we zijn begonnen aan een nieuw en spannend jaar. Is het echt waar dat wij uit het dal omhoog zijn gekropen? Gaan we echt betere tijden tegemoet?  Of blijven we toch nog een beetje voorzichtig op onze handen zitten, of met een hand op de knip en slurpen we alle berichtgeving via de media wel op maar kijken toch een beetje de kat uit de boom?

Ik wens vanaf deze plek iedereen vooral veel positieve wijsheid in dit nieuwe jaar 2023.
En daarbij vooral de kracht om actie te ondernemen en niet achterom te kijken.
We zaten met z’n allen een aantal jaren in een spiraal die niemand zich had gewenst.
Zeuren heeft nog nooit enkele zin gehad. Tijd dus om het tij nu definitief te keren.
Ondernemen is risico nemen, vooruitkijken, optimistisch blijven en vooral proactief en innovatief handelen.

‘Het geld ligt op straat’ is een oud bekend gezegde, maar dat werkt alleen als je het ziet liggen, als je wilt bukken en als je bereid bent om het ook op te pakken en vooral te koesteren.

Ik zag de afgelopen jaren nog teveel mensen en organisaties op hun handen zitten, schuilend achter de gesloten ramen om de op slot zittende kas nog eens extra te beveiligen.
Natuurlijk is scherpte en waakzaamheid geboden, maar als het geld op straat ligt moet men zeker niet binnen blijven. Dus, kom achter de computer vandaan, weg van alle spreadsheets en verklarende rapportages. Steek de handen uit de mouwen, ga de weg op en wordt weer creatief!

Prospecteren 
Hoe je het ook went of keert, het is uitsluitend de omzet die de inkomsten van iedere onderneming bepalen en waardoor kan worden geïnvesteerd en wij anderen weer kunnen betalen. Het is zo oud als de weg naar Rome.
Dus als het tegenzit, dan moeten we drie stappen harder lopen, acquisitie plegen, hoe moeilijk dat ook altijd blijft.
Prospecteren is dan gewoon meer dan ooit een ‘must’. Juist nu moet je de weg op, juist nu moet je prospecten, juist nu reclame maken en vooral volop gebruik maken van de social media. Lawaai maken dus!

Waarom? Omdat nu de betere tijden weer echt aanbreken – en dat bewijst ook de geschiedenis – wij er allemaal weer klaar voor moeten zijn.
De huidige relaties goed onderhouden, hen vooral helpen en daarnaast nieuwe kansen aanbieden en zoeken.
Doe je het niet, dan doet wellicht de concurrent het wél. Dus wie is het eerst?

Proactief en vooral buitenspelen
Dames en heren managers, kom ook zelf achter het bureau vandaan. Ga de weg op en ga ook verkopen. Ga ook ‘buitenspelen’ Het helpt echt! Want altijd en overal zal je moeten ‘verkopen’ om iets van anderen gedaan te krijgen.
Proactief en uiteraard met een positieve instelling. De tijd dat opdrachten kwamen ‘aanwaaien’ ligt al heel lang achter ons en komt wellicht nooit meer terug.

Duurzame Sales…!
Met marketing, social media, persoonlijke aandacht en relatie-entertainment.
Start 2023 met dit goede voornemen. Grijp deze kans en maak veel lawaai.
Heel veel lawaai.