• +036 525 31 59
  • info@oravi.nl

‘Je kunt nooit veranderen waar je vandaan komt, wél waar je naartoe gaat’

Artikelen & Tips

De klant is geen koning meer

‘De klant is koning’ werd vroeger geroepen. Velen denken nog steeds dat het hier om draait, maar de klant van nu is beslist geen koning meer.De klant moet zich wel koning ‘voelen’. Dat is het feitelijke verschil met het verleden. Leveranciers van producten en diensten hebben uiteraard hun verplichtingen en verantwoordelijkheden tegenover hun relaties. Maar daar staat […]

Het nieuwe ‘Verkopen’

Met de coronacrises nog in het hoofd en de daarmee gepaarde grote veranderingen in onze maatschappij op het gebied van relaties, management, e-business en andere communicatiemogelijkheden, is het verkoopproces inmiddels in een ander daglicht komen te staan.Staan de vaste waarden onder druk of is ‘het nieuwe verkopen’ in deze dynamische tijd nog als vanouds? Verkopen met […]

Klantenteam en DMU – een fantastisch duo

Als je zaken doet met een relatie, dan gebeurt dat meestal nooit met één persoon.Er worden altijd een aantal mensen bij het beslissingsproces betrokken.Al is dit soms slechts voor advies. De DMU (Besluitvormend Team).De functies van deze mensen kunnen behoorlijk variëren en de meeste zie of hoor je nooit. Het is de taak van de […]