• +036 525 31 59
  • info@oravi.nl

‘Je kunt nooit veranderen waar je vandaan komt, wél waar je naartoe gaat’

Artikelen

Opwarming van de Salesplaneet

Alles wat op onze aarde gebeurt wordt slechts door twee elementen bepaald. De natuur en de mens. In de eerste plaats regelt de natuur de mogelijkheden voor ons om op deze bol te ademen, te bewegen en te leven. Hoe wij dat doen, dat regelt de mens echter zelf. Niets meer en niets minder. Dat is […]

Wie heeft de belangrijkste functie?

“Wie heeft de belangrijkste functie?” is een vraag die ik vaak stel aan mensen die ik bij allerlei zakelijke gelegenheden ontmoet. Ook bij aanvang van nieuwe trainingsgroepen of bij coaching komt deze vraag van mij aan de orde. Dan gebeuren er allerlei vreemde zaken. Er valt vaak een stilte en ieder zoekt naar een antwoord. […]

Vele wegen leiden naar … (order)

De tijden dat vijf à zes verkoopbezoeken per dag konden worden afgelegd binnen de industriële sector van het bedrijfsleven is allang een gepasseerd station. Hoe moeten we dan al onze klanten bereiken? Een effectief bezoekfrequentiebeleid en een helder communicatieprogramma met de klant is nu meer dan vereist. ‘Vele wegen leiden naar… order’ is een variant […]